Zbigniew Ćwiąkalski

Zbigniew Ćwiąkalski – polski polityk, adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca akademicki, od 2007 do 2009 roku minister sprawiedliwości i prokurator generalny. W latach 1972-1981 był członkiem PZPR, a od 1981 roku NSZZ Solidarność. Jako adwokat pisał ekspertyzy dla lobbysty Marka Dochnala, który był wielokrotnie aresztowany za korupcję. Prokuratura zarzucała Markowi Dochnalowi wręczenie byłemu posłowi SLD Andrzejowi Pęczakowi korzyści majątkowej i osobistej w wysokości co najmniej 295 tys. zł.

  • tagi

Related Posts