Jacek Cichocki

Jacek Cichocki – polski socjolog i politolog, były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, od 2008 do 2011 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 2011 do 2013 roku minister spraw wewnętrznych, od 2013 roku szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów i przewodniczący Zespołu ds. Programowania Prac Rządu. Był koordynatorem ds. służb specjalnych w rządzie Ewy Kopacz. Przyjął na siebie odpowiedzialność za niewystarczające działanie służb w związku z przeciekami nowych nagrań i dokumentów w sprawie afery podsłuchowej i złożył rezygnację.

  • tagi

Related Posts