Andrzej Olechowski

Andrzej Olechowski – ur. 9 września 1947 r. w Krakowie, polski polityk i ekonomista. Minister finansów w 1992 roku oraz minister spraw zagranicznych w latach 1993–1995. Kandydat na Prezydenta RP w 2000 i w 2010 roku, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej.  W latach 1985–1987 był pracownikiem Banku Światowego. W okresie pracy w instytucjach międzynarodowych współpracował z wywiadem. Był kontaktem operacyjnym Gromosława Czempińskiego. W 1987 roku powrócił do pracy w Polsce, objął funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie rządowej w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej. W latach 1989–1991 pełnił funkcję pierwszego zastępcy prezesa NBP.

Zobacz więcej: Andrzej Olechowski.

  • tagi

Related Posts