Rekordy

Kilka rekordowych inwestycji powstało w Warszawie podczas rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz (zobacz: rządy PO w Warszawie). Zbyt drogi Stadion Narodowy, przepłacona budowa drugiej linii metra czy najdroższa na świecie oczyszczalnia ścieków to inwestycje, których nie dało się zrealizować bez zaciągania długów. W trakcie rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz kwota zadłużenia miasta wzrosła – z 2 mld 901 mln zł na koniec 2007 roku do 5 mld 934 mln zł prognozowanych na koniec 2013 roku. Rosły jednak dochody miasta i biorąc pod uwagę stosunek długu do dochodów w 2007 roku wynosił 33%, a w 2013 roku miał wynosić 47,7%. W 2014 roku zadłużenie Warszawy wynosiło 44%, przy dopuszczalnym prawem progu 60%.

Prezentujemy rekordowe warszawskie inwestycje:

Most Marii Skłodowskiej-Curie – najdroższy most w historii Polski

Najdroższa na świecie oczyszczalnia ścieków Czajka

Rekordowo drogi Stadion Narodowy

Rekordowe koszty budowy dróg w czasie rządów Platformy Obywatelskiej

Rekordowy koszt budowy drugiej linii metra w Warszawie

Inne:

Most w Mszanie – najdłuższy most wiszący w Polsce

rekordy-platformy