Kłodzko

Powiat kłodzki nie uniknął obsadzania wszelkich możliwych stanowisk osobami związanymi z Platformą Obywatelską. Stworzyła się tam swoista siatka wzajemnych powiązań. Wiele osób, które w wyborach samorządowych i parlamentarnych startowało z list Platformy Obywatelskiej, pracowało w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Na czele Starostwa stał Maciej Awiżeń, przewodniczący zarządu powiatowego PO.

Radny miejski z PO Michał Piszko został w starostwie dyrektorem wydziału rozwoju, promocji, kultury i sportu. W tej samej komórce starostwa kierownikiem referatu promocji, kultury i sportu została Renata Gajek-Bogusz, a Lucyna Świst objęła stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. Marta Zilbert została asystentką starosty ds. komunikacji społecznej. Wszystkie te panie były na listach wyborczych PO.

Inne osoby zatrudnione w państwowych przedsiębiorstwach w powiecie kłodzkim, a związane z Platformą Obywatelską:

– Marek Bawecki, radny PO z Nowej Rudy, został prezesem zarządu PKS w Kłodzku
– Jadwiga Radziejewska, która bezskutecznie ubiegała się o mandat radnej sejmiku wojewódzkiego z ramienia PO, została przewodniczącą Rady Nadzorczej w PKS w Kłodzku, a jednocześnie była dyrektorem SP ZOZ w Kłodzku, które podlegało starostwu
– Tomasz Radziejewski, mąż Jadwigi Radziejewskiej, został zatrudniony jako specjalista ds. zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych
– Łukasz Radziejewski, syn Jadwigi Radziejewskiej, znalazł zatrudnienie w kancelarii radców prawnych, która prowadziła obsługę prawną szpitala, w którym dyrektorem była właśnie Jadwiga Radziejewska
– dyrektorką biura poselskiego Moniki Wielichowskiej z Platformy Obywatelskiej została Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, która zasiadała z ramienia PO w radzie powiatu kłodzkiego. Jej mąż Mariusz Skrzypczyk był dyrektorem Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku, podlegającego pod starostwo
– Janusz Skrobot, który ubiegał się o mandat radnego w Kłodzku z ramienia PO był pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy, a jego żona została dyrektorką Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku podlegającego starostwu
– wicedyrektorem w Zespole Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku był Hubert Krech, wybrany z list PO na radnego powiatu kłodzkiego
– kierownikiem zespołu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie był Krzysztof Popiel, a jego żona Zofia Popiel sprawowała funkcję skarbnika w starostwie i w wyborach samorządowych znalazła się na listach Platformy Obywatelskiej
– Twierdzą Kłodzko kierowała Elżbieta Żytyńska, radna Platformy Obywatelskiej

Swoistą siatkę powiązań Platforma Obywatelska w powiecie kłodzkim stworzyła też w mediach. Redaktor naczelną Pulsu Powiatu, gazety finansowanej przez Starostwo Powiatowe kwotą blisko 34 tys. zł w 2013 roku w formie zapłat za reklamy i ogłoszenia, była Joanna Żabska, żona radnego Kłodzka z ramienia PO i dyrektora biura poselskiego parlamentarzysty PO Jakuba Szulca. Reklamy miejskiej galerii, a także PKS-u, w którego władzach znajdowali się ludzie PO, umieszczane były też w Gazecie Kłodzkiej i Gazecie Noworudzkiej.

Wydawcą Gazety Kłodzkiej była firma Intergol, należąca do Pawła Golaka, który był też redaktorem naczelnym Gazety Noworudzkiej. Wydawcą Gazety Noworudzkiej był z kolei Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, w którego zarządzie zasiadał Julian Golak, radny sejmiku wojewódzkiego Platformy Obywatelskiej, prywatnie ojciec Pawła Golaka. Spółka Intergol wydawała też Gazetę Ząbkowicką, której redaktor naczelną została Karolina Makiej, prywatnie partnerka życiowa Pawła Golaka.

Również ojciec starosty Macieja Awiżenia prowadził miesięcznik „Brama – Gazeta Prowincjonalna”. Jego zastępcą była jego żona Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, a skarbnikiem w miesięczniku żona starosty Agnieszka Awiżeń. Na stronie miesięcznika swoje artykuły publikowali związani z PO Tomasz Żabski, Jakub Szulc, Janusz Skrobot i Marta Zilbert. Starostwo Powiatowe w 2013 roku wydało na reklamy i ogłoszenia w gazecie blisko 11 tys. złotych.