Sławomir Nowak

Sławomir Nowak – ur. 11 grudnia 1974 r. w Gdańsku, polski polityk związany z Platformą Obywatelską. Ukończył studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz zarządzanie na Wydziale Administracyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Jako student założył w 1994 roku firmę reklamową, a w latach 1999–2002 był prezesem agencji reklamowej „Signum Promotion”.

Od 1993 roku działał w Kongresie Liberalno-Demokratycznym. Po połączeniu KLD z Unią Demokratyczną w 1994 roku przystąpił do Unii Wolności, gdzie przez dwie kadencje, do 2002 roku, był szefem młodzieżówki – Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. W 2001 roku wprowadził Młodych Demokratów do Platformy Obywatelskiej. W 2004 roku został posłem w miejsce wybranego do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego.

W 2005 roku został wybrany posłem w wyborach, kolejną kadencję uzyskał w przyśpieszonych wyborach w 2007 roku. Został sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera i szefem gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska. Podał się do dymisji w październiku 2009 roku. Zasiadał w zarządzie krajowym PO i był wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego tej partii.

W 2010 roku został szefem sztabu wyborczego Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich. Został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta ds. kontaktów z Rządem i Parlamentem, kiedy przyjął to stanowisko wygasł jego mandat poselski. Posłem został ponownie w 2011 roku i został odwołany z funkcji ministerialnej w Kancelarii Bronisława Komorowskiego. 18 listopada 2011 roku powołany został na urząd ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w drugim rządzie Donalda Tuska.

Po objęciu stanowiska szefa resortu transportu Sławomir Nowak obsadził swoimi ludźmi zarządy spółek z grupy PKP. Byli to głównie finansiści nie mający nigdy do czynienia z transportem. Większość z nich była uczniami Leszka Balcerowicza i absolwentami tej samej uczelni ekonomicznej. Członkami zarządu PKP SA zostali Jakub Karnowski i Piotr Ciżkowski, ekonomiści nie mający nic wspólnego z koleją.

Sławomir Nowak obiecywał, że umowy nowego zarządu PKP zostaną upublicznione. Tak się jednak nie stało, wiadomo było jednak, że trzyosobowy zarząd zarabiał w sumie 139 tys. zł miesięcznie. Poprzedni pięcioosobowy zarząd zarabiał 134 tys. zł miesięcznie. Kontrakty zostały zawarte na 3 lata.

Sławomir Nowak utworzył też wiele niepotrzebnych, a dobrze opłacanych etatów dyrektorskich w PKP PLK. Były to m.in: dyrektor projektu współpracy z organami centralnymi czy dyrektor projektu ochrony przed hałasem, dyrektor projektu ds. koordynacji i integracji strumieni projektowych, zarządzania komunikacją wewnętrzną, koordynacji procesu wymiany informacji, a także ds. monitorowania funkcji wsparcia zarządu. W sumie były 82 stanowiska dyrektorskie w spółce.

To Sławomir Nowak decydował o podpisaniu kontraktu z brytyjską firmą Alstom na zakup 20 pociągów Pendolino. Koszt 20 pociągów wynosił 400 mln euro, a koszt utrzymania przez 17 lat to kolejnych 265 mln euro. Pociągi zakupiono, mimo tego, że nie były przystosowane do jazdy po polskich torach. A firma Alstom w 2013 roku została nominowana do „The Public Eye People’s Award” przyznawanej najbardziej niebezpiecznym dla ludzkości, demokracji i praworządności firm na świecie. Firma Alstom została nominowana jako jedyna za działania związane z korupcją co stawiało ją na czele najbardziej korupcyjnych firm na świecie.

Jako minister transportu przez półtora roku nie wydał ważnych rozporządzeń do prawa lotniczego. Kluczowe przepisy wygasły 18 marca 2013 roku. Sławomir Nowak otrzymał nawet w tej sprawie upomnienie z Rządowego Centrum Legislacji. Na braku przepisów ucierpiał cały rynek lotniczy. Brakujące rozporządzenia dotyczyły tak ważnych spraw jak bezpieczeństwo, wydawane certyfikaty, klasyfikacja lotnisk, osłony meteorologicznej, czy licencji dla personelu.

Nie zdołał też w ciągu półtora roku przygotować rozporządzenia umożliwiającego nadawanie marynarzom uprawnień do wykonywania zawodu po 25 lipca 2013 roku. Na skutek tego niedopatrzenia, prawo do wykonywania zawodu mogło stracić nawet 30 tysięcy osób. 25 lipca 2013 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy o bezpieczeństwie morskim ze stycznia 2012 roku. Zgodnie z nimi, do nadania marynarzom uprawnień potrzebne jest odpowiednie rozporządzenie ministra w tej sprawie. Na wydanie go Sławomir Nowak miał aż półtora roku. Wielokrotnie przypominały mu o tym Urzędy Morskie. Mimo to, dokument po wyznaczonym terminie nie dotarł. Solidarna Polska złożyła wniosek o odwołanie ministra, jednak wniosek został odrzucony głosami koalicji PO-PSL.

W 2013 roku tygodnik Wprost opisał znajomość Sławomira Nowaka z byłym działaczem PO Piotrem Wawrzynowiczem, który z polityki odszedł do biznesu. Dziennikarze tygodnika opisali 6 drogich zegarków, którymi panowie mieli się wymieniać. Sławomir Nowak nie wpisał zegarków do oświadczenia majątkowego, a do rejestru należy wpisać każdą korzyść powyżej 600zł. Sławomir Nowak ostatecznie jednak przypomniał sobie o tym, że posiadał drogi zegarek i wpisał go w uzupełnieniu do oświadczenia o stanie majątkowym. Choć dziennikarze pisali o kilku zegarkach, w oświadczeniu widniał tylko jeden. Co ciekawe minister transportu zapomniał o wpisaniu samochodu Volvo XC60 z 2012 roku, którego wartość wynosiła ponad 100 tys. zł.

Sławomir Nowak zrezygnował ze stanowiska ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej i na własną prośbę został zawieszony na trzy miesiące w prawach członka PO. W 2014 roku został nieprawomocnie skazany na karę grzywny za składanie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Ogłosił rezygnację z członkostwa w klubie parlamentarnym PO i wydał oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu poselskiego. Na skutek apelacji w 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił wyrok umarzając warunkowo na rok postępowanie karne wobec Sławomira Nowaka, ale orzekając wobec niego zapłatę 5 tys. zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym.

Złożył legitymację PO i wycofał się z polityki po ujawnieniu w czerwcu 2014, w tygodniku Wprost jego rozmowy z Andrzejem Parafianowiczem, w której próbował załatwić zablokowanie kontroli skarbowej jego żony. Zobacz więcej: afera podsłuchowa.

slawomir-nowak-zegarek1

Related Posts