Zobowiązanie Krakowskie

Zobowiązanie Krakowskie – wydane przez klub poselski PO 18 maja 2003 w Krakowie, przed referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zawarte w nim zostały m.in. postulaty: walka o pełne prawa w Europie dla polskiej tożsamości narodowej i równoprawne traktowanie Polski i Polaków przez inne narody Europy, bronienie praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju.

Zobacz pełny tekst Zobowiązania Krakowskiego.

  • tagi

Related Posts