Marek Belka

Marek Belka – polski ekonomista, profesor, dwukrotnie wicepremier i minister finansów, od czerwca 2010 roku prezes NBP. W okresie PRL działał w ZSP, ZSMP i PZPR. Według publikacji Sławomira Cenckiewicza, Belka był rejestrowany przez rezydenturę wywiadu PRL w Nowym Jorku jako źródło osobowe ps. „Bełch”. W III RP był związany z SLD. W czerwcu 2014 roku w tygodniku Wprost została ujawniona jego rozmowa z Bartłomiejem Sienkiewiczem (afera podsłuchowa).

W rozmowie Bartłomiej Sienkiewicz proponował Markowi Belce, by ten pomógł sfinansować deficyt budżetowy z kasy NBP. Tłumaczył, że jeśli sytuacja finansów się nie zmieni, do władzy dojdzie PiS, co spowoduje „ucieczkę inwestorów”. Warunkiem, jaki stawiał Marek Belka, było odwołanie ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego.

  • tagi

Related Posts