Jan Kulczyk

Jan Kulczyk – ur. 24 czerwca 1950 r. w Bydgoszczy, zm. 29 lipca 2015 r. w Wiedniu, przedsiębiorca, właściciel firmy Kulczyk Holding, oraz międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments, jeden z najbogatszych Polaków. Ojcem Jana Kulczyka był Henryk Kulczyk, biznesmen działający głównie w RFN, współpracujący z SB od 1961 roku.  Jan Kulczyk zajmował się głównie inwestycjami w branżach: energetyka, ropa naftowa i gaz, infrastruktura, nieruchomości.

Zamieszany był w aferę Orlenu. W ramach pracy sejmowej komisji śledczej ujawniono, że Jan Kulczyk miał ogromny, niewspółmierny do liczby posiadanych akcji, wpływ na działanie i obsadzanie kluczowych stanowisk w PKN Orlen, oraz to że uczestniczył w spotkaniu z byłym rezydentem KGB w Polsce Władimirem Ałganowem. Kontakt ten koordynować miał Gromosław Czempiński, z którym Jan Kulczyk znał się od wielu lat. Ze względu na brak dowodów, prokuratura postanowiła umorzyć toczące się postępowanie. Gromosław Czempiński chciał też otrzymać milion dolarów za pomoc Kulczykowi w sprawie prywatyzacji TP SA.

Kilkanaście rozmów Jana Kulczyka miało zostać nagranych przez kelnerów warszawskich restauracji (afera podsłuchowa). W tym rozmowa z Radosławem Sikorskim, w której według jednego z kelnerów była mowa o tym, że: „Radosław Sikorski planował zostać unijnym komisarzem ds. energetyki, by móc bezpośrednio nadzorować inwestycje na Ukrainie prowadzone przez Jana Kulczyka”. Jan Kluczyk zmarł w wyniku powikłań po drobnym zabiegu kardiologicznym w jeden z wiedeńskich klinik.

  • tagi

Related Posts