Jacek Krawiec

Jacek Krawiec – polski ekonomista, od 2008 roku prezes zarządu i dyrektor generalny koncernu PKN Orlen. Przewodniczył radom nadzorczym następujących firm: Huty Aluminium „Konin”, Metalexfrance Paryż, S and I SA Lozanna, ce-market.com oraz był członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Impexmetal, Elektrim, Polska Telefonia Cyfrowa, Elektrim Telekomunikacja, Elektrim Magadex, Elektrim Volt oraz PTE AIG. W czerwcu 2014 roku, w tygodniku Wprost, została ujawniona jego rozmowa z Pawłem Grasiem (afera podsłuchowa).

  • tagi

Related Posts